12 dobrých důvodů pro sex
Autor: DJ Tom <tom889(at)seznam.cz>, Téma: Sex, Vydáno dne: 16. 09. 20051. Milování má pozitivní vliv na kreativitu a bystří rozum. To je způsobeno tím, ?e během pro?ívání sexuální extáze jsou stimulovány mozkové buňky. O?ivte proto svůj intelekt sexem. Odborníci doporučují osmou hodinu ráno.

Podle provedených výzkumů pomáhá studentům správně načasovaná masturbace k lep?ímu zvládnutí zkou?ek.

2. Sex dělá svaly
Při zvý?ené frekvenci dýchání se bránice stahuje a stimuluje bři?ní svaly. U mu?ů se kromě toho zesiluje vyplavování testosteronu. Toto anabolikum pomáhá nastartovat tvorbu bílkovin, které jsou důle?ité pro růst svalů a tvorbu kostí.

3. Sex uvolňuje
Vydatná soulo? posiluje z kanceláře unavené zádové svalstvo a odstraňuje migrénu a přeta?ení ?íje. Dr. Reed Moskowitz z amerického Stress Disorders Medical Service tvrdí, ?e při sexu zvý?ená hladina adrenalinu sni?uje ?kodlivé psychické vypětí.

4. Sex zahání bolest
Kdy? hormonální ?lázy bě?í na plné otáčky, jsou v?echny smysly omámené jako po dávce morfia. Ka?dý dotek uvolňuje svaly, ka?dá pohlavní stimulace blokuje bolest. Prováděná pozorování u ?en prokázala, ?e při orgasmu je mez bolesti vy??í o 70 procent. Americký lékař Dr. James Couch proto dokonce doporučuje pacientkám léčit migrénu kvalitním sexem.

5. Sex upevňuje vztah
?havý sex sice nemů?e zachránit mizerný vztah, ale výzkumy ukazují, ?e sex je významným předpokladem pro ??astný poměr. Hormon oxytocin prohlubuje tělesný svazek mezi partnery.

6. Sex = zdravé zuby
Čím silněj?í je vymě?ování slin, tím men?í jsou ?kody, které mohou na zubech způsobit kyseliny. Proto se líbejte a různě "olizujte", jak jen to nejvíc půjde. Zubní lékaři mnichovskéuniverzity toti? zjistili, ?e nedostatek sexu napomáhá "Cracked Tooth Syndrome", který negativně působí na zubní sklovinu.

7. Sex zachraňuje ?ivot
Dlouhodobé studie z Velké Británie dokazují, ?e u mu?ů, kteří za?ívají nejméně dvakrát týdně orgasmus, je úmrtnost jen poloviční ve srovnání s jedinci, kteří jsou pohlavně aktivní pouze jednou za měsíc.

8. Sex udr?uje svě?est
Díky pravidelným orgasmům zůstává prostata elastická a zabraňuje se tak typickým mu?ským problémům s prostatou. Studie potvrzují, ?e lidé s čilým sexuálním ?ivotem vypadají a? o deset let mlad?í, ne? jejich líněj?í vrstevníci. Kromě toho sex podporuje udr?ování hormonální rovnováhy, následkem čeho? nastává u ?en později menopauza.

9. Sex dělá dobrou postavu
Na ?ebříčku přípravků na hubnutí se sex nachází zcela na vrcholu: příjemněj?ím způsobem se 200 kalorií za 20 minut snad ani nedá spálit. Ale to není v?echno! Pokud se ?ena dostane do opravdové extáze, zvět?í se jí objem ňader a? o čtvrtinu. Přísun estrogenu udr?uje poko?ku hladkou a elastickou. Kromě toho sex působí jako zázračné preventivní opatření proti křečovým ?ílám a celulitidě.

10. Sex zahání strasti
Rozko? vhání do těla "?těstí přiná?ejíc" látky serotonin a dopamin. Ty potlačují ?patnou náladu a beznaděj. Promilovaná noc učiní konec otravným v?edním problémům.

11. Sex u?etří vitamínové tablety
Noc plná sexu má dlouhodobý efekt, který se projeví posílením imunitního systému. Oxytocin omezuje působení stresového hormonu kortizolu. Tělo vytváří více bílých krvinek. Američtí vědci doporučují sex dvakrát týdně, čím? se u?etří na případném u?ívání vitamínových tabletek.

12. Sex dělá sexy
Sex dělá svůdným! Erotický ?arm toti? pochází z pro?ité extáze a nikoliv z kosmetických salónů. Osmnáctkrát silněj?í prokrvení odstraňuje nečistoty na ků?i a vyhlazuje vrásky.

... tak sakra, co je?tě dělate u toho počítače ???