Sexíček: Kde má mu? svůj G-bod
Autor: M <mikmak(at)radiorex.wz.cz>, Téma: Scénáře z vysílání, Zdroj: radio rex, Vydáno dne: 03. 11. 2005Umíte ho rozpálit, ale nevíte, jak jeho tělo pracuje? Chyba! Klíč k sexuální nirváně tkví v pochopení biologických funkcí jeho těla. Jestli?e umíte v pravou chvíli odjistit ty správné spínače nebo naopak přibrzdit roz?havený tryskáč, kterému hrozí exploze, čeká va?eho partnera kosmický let těmi nejvy??ími sférami erotického blaha. Pozvěte přítele do své chlípné laboratoře a drá?divý výzkum na jeho těle mů?e začít. Jako ?ikovný asistent vám poslou?í ná? průvodce pěti zdroji mu?ské slasti.

Výbu?ná zóna č. 1: ?ourek
Tento ko?ní vak slou?í jako bezpečný úkryt varlatům. Poskytuje jim ?pičkovou klimatizaci – tvorba spermií toti? vy?aduje o něco ni??í teplotu (34 stupňů), ne? jakou má zbytek těla. Kdy? se ochladí, ?ourek přitáhne varlata blí?e k tělu, aby je zahřál, a v teplém prostředí se naopak svaly uvolní a varlata vzdálí. Tip: Tento magický sval se stahuje a povoluje i během va?eho milostného dovádění. Čím víc se partner blí?í k orgasmu, tím víc se jeho varlata kvůli svalové křeči schovávají. Jestli?e chcete vyvrcholení oddálit, stačí je osvobodit z úkrytu a jemně stáhnout co nejdále od těla. Navíc pokud se vá? milý několikrát vy?plhá téměř na vrchol hory slasti a vy ho nekompromisně po?lete zpět do základního tábora, z intenzivníte jeho pocity při zakončení expedice o to víc. Pokud mu ráda dopřáváte orální slast, ?kádlete jeho kamarády nejprve ?pičkou jazyka a potom olízněte i jeho sladký nanuk. Uvězněte ho ve své puse a klouzejte rychle nahoru a dolů. Ve chvíli, kdy se vá? partner začne svíjet blahem a přivolávat pánaboha, uchopte jeho varlata do jedné ruky a jemně je odtáhněte od těla. Pozor, buďte hodně opatrná, varlata jsou během milování je?tě citlivěj?í ne? obvykle. Raději se proto partnera zeptejte, jak silně mů?ete tahat. Kdy? zjistíte, co jeho varlata snesou, pohybujte rukou a pusou ve stejném rytmu, ale v opačném směru. Extáze zaručena!

Výbu?ná zóna č. 2: prostata
Nejspí? tu?íte, ?e něco jako prostata existuje, proto?e vá? dědeček kvůli ní úpí na toaletě. Asi ale nevíte, ?e mů?e va?emu partnerovi při správném zacházení u?tědřit silnou orgastickou pecku. A mo?ná o svém středisku slasti neví ani on! Prostata se velikostí a tvarem podobá ka?tanu. Tento orgán ulo?ený v pánvi asi pět centimetrů před kořenem funguje jako záklopka pro moč při erekci, aby moč nepo?kodila sperma. Prostata zároveň vyrábí prostatický sekret, který tvoří hlavní část ejakulátu. Lze ji v podstatě pova?ovat za mu?skou obdobu G-bodu.
Tip: K mu?skému centru bla?enosti se mů?ete dostat skrze jeho sousedy – karvenózní tělíska. Vedou od prostaty, obepínají močovou trubici a na konci penisu se roz?iřují jako ?alud. Kdy? se dutinky naplní krví, jeho kopí se vztyčí a močová trubice roz?íří, aby se spermiím lépe cestovalo. Tlak, který vyvinete na ?pičku ?aludu, tedy kontaktuje jeho spínač slasti a spanilá jízda mů?e začít. Nejprve oviňte ?alud dlaní tak, aby se jeho hrot pevně uhnízdil v jejím středu, a potom střídavě mačkejte a povolujte směrem k tělu, jako byste jeho chloubu chtěla zmen?it. Klasické nahoru a dolů si nechte na jindy! Tlak proti směru erekce toti? přitiskne karvenózní tělíska k prostatě a umo?ní vám ji zvenku jemně masírovat!
Milostná expedice pro odvá?né: pronikněte k prostatě skrze jeho konečník! Ne? se ale pustíte do díla, určitě svého partnera varujte. Pokud byste se toti? drze vrhla do jeho nejintimněj?ích oblastí, ani? by to čekal, nejspí? byste ho viděla naposledy. Nalákejte ho na nový, neodolatelně ?havý erotický trik, díky kterému si královsky u?ije. Mu?ská zvědavost vám nejspí? dovolí vstoupit. Pro lep?í pocit vás obou se nejdříve důkladně omyjte. Vzájemné mydlení navíc poslou?í jako skvělá předehra pro dal?í akci. Po koupeli mu přika?te, a? se polo?í na záda, do?iroka roztáhne pokrčené nohy a uvolní se. Vezměte si na pomoc dostatečné mno?ství lubrikačního gelu a postupujte úplně stejně jako on, kdy? chce svým ukazováčkem zevnitř pozdravit vá? G-bod. Někteří mu?i vyvrcholí během tlaku na prostatu, ani? se jich dotknete kdekoli jinde. Pro jistotu ale připojte orální laskání penisu a pořídíte mu orgasmus, na který zaručeně nikdy nezapomene.

Výbu?ná zóna č. 3: bradavky
Nejen ?eny si potrpí na laskání prsních bradavek! Drá?dění těchto malých koláčků vysílá do mozku stejné radostné signály jako ?kádlení penisu. Výbu?ná zóna č. 2: Tip: Ne v?em mu?ům se hýčkání bradavek líbí, proto zpočátku postupujte opatrně. Kru?te zvlhčenými prsty na jeho prsou, hlaďte celý jeho trup, ně?ně ho stiskněte v podpa?dí, ale prozatím se pečlivě vyhýbejte bradavkám. Teprve a? si na doteky v okolí bradavek zvykne, pomalu o ně během krou?ení po hrudníku zavaďte. Kdy? vás partner lehkým vzdechem přizve k dal?í akci, nejprve mu předveďte ně?ný tanec prstů na jeho dvorcích – extrémně citlivých tmavých oblastech, které obklopují bradavky. Při kladné odezvě zapojte do hry ústa a ?pičkou jazyka kmitejte po jeho na?havených knoflících slasti. Zkuste na nich vyzkou?et svůj sací reflex, jemně je ?krábejte, kousejte nebo mačkejte. Bradavky vám poslou?í jako dokonalá odpalovací rampa pro ohňostroj bla?ených pro?itků!
Vyu?ijte letního počasí a vyrazte na přehřátého partnera s kyblíkem ledu. Do ka?dé ruky uchopte jednu kostku a pomalu ji přilo?te k bradavkám. Přítel bude asi nejprve protestovat, ale zkuste ho přesvědčit, a? vyčká. A? si jeho tělo na lokální studenou frontu zvykne, chladný de?tík mu přijde vhod. Kreslete kolem bradavek různé obrazce, pak ho po?kádlete na pupíku nebo zchlaďte jeho roztou?ené rty. Mrazivý nájezd na toto minové pole slasti vzru?í i mumii. Nadchne ho také ledová masá? očí!

Výbu?ná zóna č. 4: hráz
Mezi ?ourkem a konečníkem objevíte skrytou plo?ku rozko?e. Tahle lysinka není nic jiného ne? pokračování jeho koltu směrem do pánevní dutiny. Díky husté síti nervových zakončení způsobí tlak a mnutí v této oblasti va?emu příteli plejádu slastných pocitů. Tip: Na vteřinu stlačte citlivou hráz pevně dvěma prsty, potom na stejnou dobu povolte. Začněte s men?ím tlakem a postupně ho zvět?ujte. Potom pokrčte prostředníček a ukazováček a masírujte hráz kruhovými pohyby, dokud ji nestrhne řeka rozko?e. Nic nezkazíte malou orální zají?ďkou k jeho vztyčenému kopí. A nezapomeňte cestou pozdravit varlata! Abyste ho je?tě víc vzru?ila, líbejte ho na krku, jazykem okrou?kujte jeho pupík, ?krábejte ho na zadku a vnitřní straně stehen. Vezměte si na pomoc masá?ní houbičku, která prokrví poko?ku a tím ji učiní mnohem citlivěj?í pro va?e doteky. Kru?te kolem jeho půlek, přejeďte přes boky k tříslům a jemně pokračujte po vnitřní straně stehen směrem ke kolenům a zase zpět. Drá?dění hráze toti? vy?aduje přestávky – neustálý silný tlak by ji zcela znecitlivěl. Potě?it ji mů?ete také během milování. Ideální přístup nabízí poloha, kdy se činíte nahoře zády k němu. Tahle pozice mu navíc poskytuje třeskutě erotický výhled na va?e rozhoupané pozadí.

Výbu?ná zóna č. 5: hledačka pokladů
Ka?dý člověk by na svůj seznam erotických zón zařadil něco jiného, proto obecné rady nemohou nikdy dokonale fungovat. Abyste odhalila ty nejpeprněj?í oblasti na těle svého partnera, zahrajte si na detektiva a prozkoumejte jeho tělo centimetr po centimetru. Cosmo objevilo pro tyto účely skvělou hračku! Objednejte si Medový prach (Honey Dust) na www.funfactory.cz! Tento luxusní tělový pudr se vyrábí z přírodního medového výta?ku a vy si mů?ete vybrat z několika vůní. K prá?ku dostanete ?těteček z pravého peří, kterým se pudr naná?í na tělo. Provoníte se, zjemníte a nablýskáte poko?ku. Medový prach je navíc jedlý, tak?e vás čeká dlouhá ochutnávka přímo z partnerova těla!
Tip: ?tětečkem pomalu naneste tenkou vrstvu pudru po celém jeho těle. Doteky ?tětce vzbuzují stejnou odezvu, jako kdy? poko?ku hladíte tou nejjemněj?í ko?e?inou. Pozorujte místa, která jsou partnerovi nejpříjemněj?í nebo kde ho to ?imrá. Na tyto plochy se později soustřeďte jazykem. Místa, která ho lechtají, toti? často bývají jen převlečené erotogenní zóny! Po?ádejte přítele, a? si s vámi zahraje dětskou hru "samá voda, přihořívá, hoří", a tím vás nenápadně informuje, kde sídlí jeho zóny rozko?e. Nakonec si vyměňte role a na průzkumnou výpravu vy?lete tentokrát partnera.